இக்குழு பங்கு பெறும் கூட்டங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

14-02-2023

14-02-2023  - Kolathur, Chennai

Date & Time 14.02.2023, 06.30 p.m.,
Place Cornelius Prayer Group's Prayer Meeting,
No. 14, Balaji Street, Vivekananda Nagar,
Kolathur, Chennai - 99
Contact Bro. Devaraj - 9444416545
.

18-02-2023

18.02.2023 - Deliverance Prayer Camp, Idaiyapatty, Karur.

Date &Time 18-02-2023 9:30 a.m.,
Place Deliverance Prayer Camp,
13/69, Idaiyapatty, Keelaveliyur (po),
Thogaimalai (via), Karur - 621 313
Contact 9842365132
.