இக்குழு பங்கு பெறும் கூட்டங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

03-06-2023

03.06.2023 - 04.06.2023 - Denkanikottai

Date & Time

03.06.2023 - Saturday morning - 10.30 a.m. to 01.30 p.m.
04.06.2023 - Sunday - Divine service - 09.30 a.m.

Place C.S.I. Bethel Church,
Bye Pass Road, Denkanikottai
Contact Rev. Jerald - 9345302694

 

.

05-06-2023

05-06-2023  - Kolathur, Chennai

Date & Time 05-06.2023, 06.30 p.m.,
Place Cornelius Prayer Group's Prayer Meeting,
No. 14, Balaji Street, Vivekananda Nagar,
Kolathur, Chennai - 99
Contact Bro. Devaraj - 9444416545
.

10-06-2023

10.06.2023 - Deliverance Prayer Camp, Idaiyapatty, Karur.

Date &Time 10.06.2023, 9:00 a.m.,
Place Deliverance Prayer Camp,
13/69, Idaiyapatty, Keelaveliyur (po),
Thogaimalai (via), Karur - 621 313
Contact 9842365132
.